Přihláška


Vytiskněte si prosím následující formuláře a potvrďte u svého lékaře, poté je odevzdejte instruktorovi. Pokud nemáte možnost vytisknout si tyto dokumenty, kontaktujte instruktory a obdržíte už vytisknuté přihlášky.


Formuláře ke stažení:


pdf.gif, 2,0kB Žádost o řidičské oprávnění

Upozornění: přihlášku je nutno vytisknout oboustranně na jeden list papíru.


pdf.gif, 2,0kB Posudek o zdravotní způsobilosti

© 2014 Copyright by Martin Šustr. Všechna práva vyhrazena.